Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2013

aguu
19:20
5626 2a5a
Reposted fromkoxuaga koxuaga
aguu
19:20
5011 43b5
Reposted fromkoxuaga koxuaga
Sponsored post
soup-sponsored
20:53
Reposted byLegendaryy Legendaryy
aguu
19:20
4903 72f0
Reposted fromkoxuaga koxuaga
aguu
19:20
5626 2a5a
Reposted fromkoxuaga koxuaga
aguu
19:20
5920 658e
Reposted fromkoxuaga koxuaga
aguu
19:15
6462 95b9
Reposted fromkoxuaga koxuaga
aguu
19:15
6492 e288
Reposted fromkoxuaga koxuaga
aguu
19:15

Są ta­cy, którzy uciekają od cier­pienia miłości. Kocha­li, za­wied­li się i nie chcą już ni­kogo kochać, ni­komu służyć, ni­komu po­magać. Ta­ka sa­mot­ność jest straszna, bo człowiek uciekając od miłości, ucieka od sa­mego życia. Za­myka się w sobie.

— Jan Twardowski
Reposted fromkoxuaga koxuaga
aguu
19:15
6549 e6de
Reposted fromkoxuaga koxuaga
aguu
19:15

Człowiek tym jest większy, im jest bardziej sobą.

— Antoine De Saint-Exupery
Reposted fromkoxuaga koxuaga
aguu
19:15

Podobno nie można żyć bez miłości. Tlen jest jednak ważniejszy

— Gregory House
Reposted fromkoxuaga koxuaga
aguu
19:15
6590 0606
Reposted fromkoxuaga koxuaga
aguu
19:15
6611 afab
Reposted fromkoxuaga koxuaga
aguu
19:12
7453 ac2e
Reposted fromkoxuaga koxuaga
aguu
19:12
wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy.
— Elektryczne gitary
Reposted fromkoxuaga koxuaga
aguu
19:12

Ludzie, którzy mnie nienawidzą niech nienawidzą mnie jeszcze bardziej. Nie chcę ich uszczęśliwiać.

— Brian Hugh Warner
Reposted fromkoxuaga koxuaga
aguu
19:12

Jeśli posłuchaliście matki, ojca, księdza, faceta z telewizji czy jakichkolwiek innych ludzi, którzy mówili wam, jak postępować i przez to pędzicie teraz nudny, marny żywot, to w pełni na to zasługujecie. Jeśli chcecie być głupimi fiutami, to nimi bądźcie, ale nie oczekujcie wtedy od innych szacunku – głupi fiut to głupi fiut.

— Frank Zappa
Reposted fromkoxuaga koxuaga
aguu
19:12
7865 88fb
Reposted fromkoxuaga koxuaga
aguu
19:12
7940 abc9
Reposted fromkoxuaga koxuaga
aguu
19:12
7987 37fc
Reposted fromkoxuaga koxuaga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...